ZPG, s.r.o.              
Gáňska 903       Otváracia doba    
92532 Veľká Mača              
        Pondelok 07:00 - 18:00
IČO: 36732061       Utorok 07:00 - 18:00
  Tel:
+421 908 465032 Streda 07:00 - 18:00
Areál firmy

+421 905 300210 Štvrtok 07:00 - 18:00
Bratislavská cesta č. 905 Fax:
+421 785 8345 Piatok 07:00 - 18:00
92532 Veľká Mača Email:
zpg@zpg.sk Sobota 07:00 - 12:00

Kontakt

Info

Gáňska 903
Veľká Mača
92532


+421 908 465032